20. júla 2017

Tip na výlet – Aeroklub Prievidza

Tip na výlet - Aeroklub Prievidza

Aeroklub je nekomerčnou, samostatnou, nezávislou, dobrovoľnou, nepolitickou a otvorenou organizáciou záujemcov o letecký a parašutistický špor­t.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.aeroklub-prievidza.sk/index.php?page=s01&go1=1