15. júla 2017

ROZKVET PODZÁMČIA

ROZKVET PODZÁMČIA

KC Bojnice – 8.7. – 30.9.2017   18.00 – 06.00 h 

Hurbanovo námestie Bojnice

„RozKVET podzámčia“ – prezentácia exteriérových plastík, sochárskej tvorby Mgr. art. Martina Navrátila, ktorým dominujú zväčša prírodné motívy zachytené v rôznych kontrastoch a premenách, pričom v plastikách sa súčasne odzrkadľuje autorova inovatívnosť a fantázia.

Autor prostredníctvom svojich diel prináša na Hurbanovo námestie v Bojniciach a priestoru pod zámkom nový umelecký a spoločenský rozmer.